تاکید حموده صباغ بر اهمیت تحکیم روابط بین مجالس سوریه و روسیه

دمشق – سانا

حموده صباغ رئیس مجلس خلق کشورمان امروز در دیدار با هیات پارلمانی به ریاست دیمتری سابلین نماینده مجلس دومای روسیه تاکید کرد که روابط بین سوریه و فدراسیون روسیه تاریخی، ریشه دار و این روابط از طریق همکاری در مقابله با جنگ تروریستی که سوریه در معرض آن قرار گرفته است، تقویت شده است.

حموده صباغ ضمن تقدیر از نقش مهم روسیه در ایستادن در کنار سوریه در جنگ علیه تروریسم و حمایت از پایداری ملت سوریه نسبت به افزایش سفر های پارلمانی و تبادل تجریبات و تحکیم روابط بین مجلس خلق سوریه و مجلس دومای روسیه ابراز امیدواری کرد.

رئیس مجلس سوریه همچنین به اهمیت غلبه بر اقدامات اقتصادی یک جانبه اعمال شده علیه سوریه که اثرات آن بر جنبه های مختلف زندگی شهروندان سوریه از جمله غذا و دارو منعکس شد، اشاره و بیان کرد: مجلس خلق سوریه شمار زیادی از قوانین را برای حمایت از سرمایه گذاری به تصویب رساند و از جمله این قوانین می توان به قانون سرمایه گذاری جدید که تسهیلات گسترده جهت جذب سرمایه گذاری به ویژه از کشورهای دوست را ارائه می دهد، اشاره کرد.

به نوبه خود دیمتری سابلین بر ادامه تقویت روابط بین دو کشور و توسعه آن و ایجاد روابط مستقیم بین استان های فدراسیون روسیه و استان های سوریه و نسبت به مشارکت سوریه به عنوان ناظر در مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی ابراز امیدواری کرد.

اعضای هیات روسیه به نقش آموزش زبان روسیه در مدارس سوریه جهت تقویت روابط بین دو کشور اشاره کردند.

آنان همچنین خواستار استفاده از تجریبات روسیه در زمینه بازسازی و ساخت و ساز شدند.

غیاث