رئیس جمهور بشار اسد یک هیات پارلمانی روسیه به ریاست دیمیتری سابلین را به حضور پذیرفت

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد یک هیات پارلمانی روسیه به ریاست دیمیتری سابلین معاون رئیس گروه دوستی روسیه و سوریه و جانشین رئیس کمیسیون دفاع مجلس دومای روسیه را به حضور پذیرفت.

در این دیدار اهمیت تقویت روابط پارلمانی و نقش نمایندگان مجالس در تحکیم روابط بین دو کشور در همه زمینه ها بررسی شد و لزوم انجام تلاش های بیشتر برای تحکیم روابط مردمی و گشودن افق های جدیدی برای همکاری فیمابین دو کشور در راستای نفع دو ملت دوت درپرتو پیروزی های سوریه و روسیه بر تروریسم مورد تاکید قرار گرفت.

تلاش های مشترک برای ایجاد همکاری اثربخش بین استان های سوریه و مناطق روسیه و تلاش ها برای انعقاد توافقنامه های دوجانبه بین دو طرف به ویژه در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و بشردوستانه و گسترش همکاری بین موسسات آموزشی سوریه و روسیه نیز در این دیدار بررسی شد.

غیاث