حل و فصل اوضاع حدود دو هزار نفر در بوکمال

دیرالزور-سانا

در ادامه اجرای فرآیند حل ‌وفصل فراگیر ویژه در دیرالزور، حدود دو هزار نفر با حضور در مرکز حل و فصل واقع در شهر بوکمال در حومه این استان وضعیت خود را حل و فصل کرده اند.

در حال تکمیل..