شبه نظامیان”قسد” برای سرکوب تظاهرات اهالی جاده القامشلی – تل حمیس را بستند

حسكه – سانا

شبه نظامیان”قسد” وابسته به نیروهای اشغالگر آمریکا برای سرکوب تظاهرات اهالی جاده القامشلی – تل حمیس را بستند.

اهالی این منطقه علیه اقدامات تروریستی شبه نظامیان (قسد) تظاهرات کردند.

منابع محلی به سانا گفتند: گروه های مسلح از شبه نظامیان”قسد” برای سرکوب تظاهرات اهالی که در اعتراض به جنایت های شبه نظامیان “قسد” دست به تظاهرات زدند، جاده القامشلی – تل حمیس را بستند.

شبه نظامیان “قسد” در دو روز گذشته به ربودن ده جوان را ربودند و به پایگاه های خود منتقل کردند.