برای دومین روز .. ادامه روند حل و فصل در شهر البوکمال در حومه دیرالزور

دیر الزور – سانا

برای دومین روز متوالی روند رسیدگی به وضعیت افراد افراد تحت تعقیب و سربازان فراری در مرکز شهر البوکمال واقع در جنوبی شرقی دیرالزور  ادامه دارد

گفتنی است، فرآیند حل ‌وفصل فراگیر ویژه در دیرالزور از چهاردهم نوامبر جاری آغاز شده بود. و تعداد کل افرادی که به وضعیتشان رسیدگی شده، به بیش از 11 هزار نفر رسیده است.