ممانعت یک ایست ارتش از عبور یک کاوان نیروهای اشغالگر آمریکایی در حومه حسکه

حسکه – سانا

یک ایست بازرسی ارتش عربی سوریه در اطراف روستای الصالحیه در شمال حسکه، مانع از حرکت کاروان نیرو‌های اشغالگر آمریکا شد و آن‌ را به بازگشت مجبور کرد.

یک منبع محلی به خبرنگار/سانا/ گفتند: نیرو‌های این ایست بازرسی با سد کردن راه کاروان نیرو‌های اشغالگر آمریکا، مانع از حرکت آن‌ از شهر قامشلی به سمت روستای الصالحیه حسکه شدند.

ساکنان روستا‌ی الدمخیه در 30 ماه گذشته مانع از حرکت کاروان نیرو‌های اشغالگر آمریکایی شدند و با پرتاب سنگ آن را به بازگشت مجبور کردند.