حضور سوریه در مسابقه برنامه نویسی دانشجویان عرب و آفریقا

قاهره-سانا

با مشارکت سوریه، مرحله نهایی مسابقه برنامه نویسی دانشجویان عرب و آفریقا AC برای سال 2021 توسط آکادمی علوم، فناوری و حمل و نقل دریایی عربی در شهر الاقصر مصر برگزار می شود، امروز آغاز شد.

سعید سریحینی، هماهنگ کننده مسابقه برنامه نویسی در دانشگاه دمشق در گفت و گو با سانا گفت: سوریه با 17 تیم در این مسابقات حضور دارد؛ این تیم ها عبارتند از: 3 تیم از دانشگاه دمشق، 3 تیم از دانشگاه حلب، 3 تیم از دانشگاه تشرین، یک تیم از دانشگاه البعث، یک تیم از دانشگاه مجازی سوریه، 3 تیم از موسسه عالی علوم کاربردی و فناوری و تیمی از مؤسسه عالی علوم و فناوری کاربردی حلب.

گفتنی است، مسابقه برنامه نویسی دانشجویان عرب و آفریقا برای سال 2021 موسوم به حرب العقول “جنگ ذهن ها” است.

ل.ب