خبرنگار سانا: تیراندازی هوایی نیروهای اشغالگر آمریکا در روستای دمخیه در جنوب شهر قامشلی پس از اینکه مردم را جلوی عبور کاروان نظامی آمریکا را گرفتند و به سمت آن سنگ پرتاب کردند