خبرنگار سانا: دستگاه های ذیربط حدود 525 کیلوگرم قرص مخدر (کاپتاگون) را که در یک محموله ماکارونی جاسازی شده بود که برای صادرات به عربستان آماده شده، کشف و ضبط کردند