سوریه انجام انتخابات ونزوئلا به رهبری و ملت این کشور را صمیمانه تبریک و تهنیت گفت

دمشق – سانا

سوریه انجام انتخابات ونزوئلا به رهبری و ملت این کشور را صمیمانه تبریک و تهنیت گفت و تاکید کرد که این انتخابات نشانگر پایبندی مردم ونزوئلا به حفظ حاکمیت این کشور و رد هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی است.

یک منبع رسمی در وزارت امور خارجه و مهاجران به سانا گفت: جمهوری عربی سوریه انجام انتخابات ونزوئلا و پیروزی قاطع حزب سوسیالیستی حاکم به رهبری و ملت جمهوری بولیواری ونزوئلا را صمیمانه تبریک و تهنیت می گوید.

این منبع ادامه داد: نتیجه این انتخابات بر پایبندی مردم ونزوئلا به گزینه های انقلاب بولیواری و در راس آنها حفظ حاکمیت و رد هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی و تقویت فرآیند ثبات و توسعه تاکید می کند.