ساخت مدل 3 بعدی سایت باستانی الرصافه توسط باستان شناسان روسیه

مسکو – سانا

ناتالیا سولوویوا رئیس بخش آثار باستانی انستیتوی تاریخ میراث مادی در آکادمی علوم روسیه اعلام کرد که باستان شناسان روس به استفاده از نقشه برداری در حال ساخت مدل 3 بعدی برای سایت باستانی الرصافه در استان رقه هستند.

ناتالیا سولوویوا امروز به خبرنگاران گفت: وظیفه ما ارزیابی خسارت ها وارد شده به این سایت است.

سولوویوا افزود: مدل سه بعدی الرصافه تحویل سوریه و یونسکو خواهیم داد تا در اختیار باستان شناسان و معماران قرار داشته باشد.