تداوم  فرآیند حل و فصل فراگیر ویژه در دیرالزور

دیر الزور – سانا 

روند رسیدگی به وضعیت افراد تحت تعقیب و فراری از خدمت سربازی در شهر دیرالزور ادامه یافت.

خبرنگار سانا گفت که فرآیند رسیدگی به وضعیت افراد تحت تعقیب و فراری از خدمت سربازی استان دیرالزور ، همچنان ادامه دارد.

 

ادامه دارد ..