مهندس حسین عرنوس نخست وزیر ساختمان جدید توسعه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه دمشق را افتتاح کرد

دمشق – سانا

مهندس حسین عرنوس نخست وزیر امروز ساختمان توسعه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه دمشق با مساحت 12000 متر مربع و هزینه ای بالغ بر 3 میلیارد و 200 میلیون لیر سوریه را افتتاح کرد.

مساحت ساختمان جدید در مجموع 12 هزار متر مربع و هزینه ساخت آن 3 میلیارد و 200 میلیون لیر سوریه بوده است.

نخست وزیر در مصاحبه با خبرنگاران پس از افتتاح اين ساختمان گفت: ساختمان توسعه دانشکده ادبیات و علوم انسانی با توجه به شرایط فعلی یک دستاورد است که در چارچوب دستورات رئیس جمهور بشار اسد برای سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و حمایت از دانشگاه ها و ایجاد دانشکده های جدید صورت گرفت.

دکتر بسام ابراهیم وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی به نقش این ساختمان در کاهش فشار بر دانشکده هنر و دانشگاه دمشق اشاره کرد.

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه دمشق توضیح داد: دانشکده ادبیات شامل 14 بخش و تعداد دانشجویان آن بیش از 61 هزار دانشجو است.