بررسی مکانیزم های بومی سازی صنعت واکسن روسیه در سوریه

دمشق – سانا

زیاد صباغ وزیر صنعت با دیمیتری اوموتنیخ رئیس اتحادیه واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات بهداشت و درمان روسیه درباره اقدامات مشترکی که می‌توان برای بومی‌سازی صنعت واکسن‌های بیولوژیکی روسیه در سوریه از جمله واکسن‌ها علیه ویروس کرونا انجام دهد، را بررسی کرد.

دیمیتری اوموتنیخ در این نشست تعدادی از پیشنهادات برای امکان اجرای این پروژه در شرکت پزشکی عربی (تامیکو) یا یکی از شرکت‌های دارویی سوریه در بخش خصوصی و امکان آموزش کادرها برای اجرای این پروژه با همکاری مراکز تحقیقاتی تخصصی و کارخانجات داروسازی در دو کشور و تنظیم تبادل اطلاعات و مطالب علمی و عملی مطرح کرد.

وزیر صنعت از این پروژه استقبال کرد و از طرف روسی خواست تا امکان تولید واکسن در سوریه از لحاظ فنی و مالی بررسی کند.

در این دیدار بر سر ادامه بررسی همه پیشنهادات برای شروع به این پروژه با همکاری مؤسسه شیمیایی و شرکت تامیکو و اداره تولید در وزارت به توافق رسیده شد.