باحمايت رئیس جمهور بشار اسد..برگزاری مراسم تجلیل از نخبگان فرزندان نظامیان، شهدا