رشد چشمگیر سرمایه گذاری در شهرک صنعتی شیخ نجار حلب