متجاوزان سعودی 165 بار آتش بس الحدیده را نقض کردند

صنعاء – سانا

متجاوزان سعودی طی 24 ساعت گذشته 165 بار آتش بس در الحدیده را نقض کردند.

یک منبع در اتاق افسران ارتباط از تلاش برای نفوذ در حیس و ایجاد استحکامات در حیس و الجبلیه به عنوان برخی از این موارد اشاره کرد.

پرواز 28 هواپیمای جاسوسی در آسمان کیلو 16، التحیتا، الدریهمی، الجبلیه، الجاح و الفازه و 34 مورد بمباران توپخانه ای و تیراندازی با سلاح های مختلف و 7 حمله هوایی به الفازه و الجبلیه از دیگر موارد نقض آتش بس در استان الحدیده توسط متجاوزان سعودی اعلام شده است.