برگزاری روز فرهنگی سوریه در سوئد

استكهلم-سانا

روز فرهنگی سوریه در سوئد به همت انجمن بیت الیاسمین “خانه یاس” و با همکاری اتحادیه ملی سوری های مقیم سوئد و اروپا برگزار شد.

سمیر بنجارو مدیر انجمن بیت الیاسمین “خانه یاس” در گفت و گو با سانا اظهار داشت: نخستین فعالیت این انجمن برگزاری روز فرهنگی سوریه در سوئد بود که هدف از آن تقویت ارتباط سوری های مقیم این کشور با سرزمین مادری خود از طریق معرفی هنر، خلاقیت، میراث و تمدن سوریه است.

بنجارو در ادامه به اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی در خارج از سوریه در مقابله با تلاش های رسانه های غربی برای تحریف و گمراه سازی حقایق در کشورمان اشاره کرد.

به نوبه خود، باسل یاسین، معاون رئیس اتحادیه ملی سوری های مقیم سوئد، بر اهمیت تقویت ارتباط سوری های مقیم سوئد با سرزمین مادریشان و همچنین متحد کردن تلاش های خود در راستای تامین منافع ملی به ویژه در پرتو حمله مخرب رسانه ای علیه کشور عزیزمان تاکید کرد.

بخشی از این رویداد شامل نمایشگاهی از هنرمند سوری سردنبال اسعد و کودک زن سیمیل جلال جوبی و نیز ارائه قطعات موسیقی از سوی هنرمند سوری جلال جوبی بود.

گفتنی است، در مراسم روز فرهنگی سوریه ایهاب یوسف، دبیر اول ماموریت دیپلماتیک سوریه در سوئد، تعدادی از کارکنان شهرداری منطقه یار ویلا و شماری از سوری های مقیم سوید نیز حضور داشتند.

لینا