درعا به روایت تصویر- امروز

شاهد أيضاً

تمدید یکساله برنامه نرخ بهره ویژه برای حمایت از تولید داخلی

دمشق – سانا رئیس شورای وزیران مهندس حسین عرنوس امروز با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مبنی …