رئیس جمهور اسد یک دستور اداری برای پایان دادن به حفظ و فراخوان افسران ذخیره، درجه داران و سربازان ذخیره را صادر کرد

دمشق-سانا

آقای بشار اسد، رئیس جمهور یک فرمان اداری برای پایان دادن به حفظ و فراخوان افسران ذخیره، درجه داران و سربازان ذخیره از تاریخ 1-1-2022 را صادر کرد.

دستور رئیس جمهور درباره پایان خدمت افسران، درجه داران و سربازان ذخیره شامل موارد زیر است؛

1ـ افسرانی که مدت خدمت آنها تا تاریخ 31-12-2021 به دو سال و حتی بیشتر می‌رسد.

2ـ پزشکان متخصص در بخش خدمات پزشکی که تا تاریخ 31-12-2021 دو سال یا بیشتر خدمت کرده‌اند.

3ـ درجه دراران و سربازانی که تا تاریخ 31-12-2021 شش سال و نیم یا بیشتر خدمت می‌کنند.

ل.ب