خبرنگار سانا: مردم روستای کفر ناصح در حومه حلب در مخالفت با اشغالگران ترکیه‌ای و گروه های تروریستی مزدور خود و نیز محکومیت اقدامات جنایتکارانه آنها در حق شهروندان سوری تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند