فعالیت های جشنواره شیخ صالح العلی روز سه شنبه آینده شروع می شوند

دمشق-سانا

روز سه شنبه آینده، فعالیت های دور 18 جشنوراه شیخ صالح العلی که استان طرطوس آن را تنظیم می کند، شروع می شوند.

برخی فعالیت های این جشنواره عبارتند از: نمایشگاه هنری، نمایشگاه کتاب، بازار مشاغل دستی، مسابقات شعری، کنسرت موسیقی.

م.خ

شاهد أيضاً

افتتاح جشنواره بازار ماهیانه در سالن ورزشی الجلاء در المزه

دمشق-سانا دیروز در سالن ورزشی الجلاء در المزه جشنواره بازار ماهیانه که اتاق صنعتی دمشق …