خبرنگار سانا : آغاز روند تحویل سلاح و تسویه اوضاع تعدادی از افراد مسلح و تحت تعقیب در شهر ازرع و شهرک الشیخ مسکین و تعدادی از روستاهای اللجاه در حومه شمالی درعا بر اساس توافق طراحی شده توسط دولت

شاهد أيضاً

مذاکرات سوریه و الجزایر در مجلس خلق

دمشق-سانا کمیته برادری سوریه و الجزایر در مجلس خلق با لحسن تهامی سفیر جمهوری دموکراتیک …