الکزبری: هیئت ملی اصولی را مطرح کرد که بیانگر آرمان های مردم سوریه است وکمر همت را برای موفقیت این دور مذاکرات بسته است

ژنو-سانا

دکتر احمد الکزبری ، رئیس هیئت ملی در جلسات کمیته بررسی قانون اساسی در ژنو ، تأکید کرد که هیأت در دور ششم ، اصولی را که منعکس کننده آرزوها و نگرانی های مردم سوریه است ، ارائه کرده است. وی افزود این هیئت با میل صادقانه و روحیه مثبت برای انجام هر کاری ممکن برای موفقیت در این دوربه ژنو آمده بود.

الکزبری در بیانیه ای مطبوعاتی گفت: از آنجا که هیئت ملی همیشه تمایل شدید به برررسی قانون اساسی بین سوری ها و دور از برنامه های مداخله جویانه خارجی داشت ، با تمایل صادقانه و روحیه مثبت به انجام هر کاری ممکن برای موفقیت در این سفر نهایت تلاش خود کرده است.

وبنا بر این أساس این هیئت برگه شامل تاکید بر “حاکمیت جمهوری عربی سوریه واستقلال ووحدت ارضی آن” ویک برگه دیگر درمورد “تروریسم وافراطیگری” ارائه کرد.

کزبری اشهار داشت که هیئت با تمام اطراف در جریان این دور کنونی مذاکرات به بحث وبررسی مفاهمیی جدی وبه طور روشنفکری پرداختیم به ویژه اینکه اصولی که مطرح کردیم ارمان ودغدغه های مردم ما را منعکس می کند. وهمچنین درد ورنج وجنگ ترویستی که کشورمان در ده سال پیش با آن مواجه بود در نظر گرفتیم.

الکزبری توضیح داد که هیئت ملی از ابتدای دور مذاکرات متوجه اصرار هیئت دیگر و تلاشهای مستمر آن برای خنثی سازی این دور مذاکرات و مانع تراشی آنها برای عدم دستیبابی به نتیجه با وجود تلاش مستمر و ملی وکمک فعال بود.

شاهد أيضاً

کرونا در جهان؛ آمار جانباختگان از مرز 5 میلیون و 561 نفر گذشت

پایتخت ها-سانا طبق آخرین آمار جهانی کرونا، شمار جانباختگان کرونا در جهان به بیش از …