جود سعید: هنوز هستیم و به رغم بحران از طریق سینما مقاومت می کنیم

دمشق-سانا

کارگران جوان سوری “جود سعید” خوشحالی خود به سبب اقبال به باشگاه سینمایی وپر شدن کامل سالن سینما “کندی” هنگام نمایش فیلم خود به عنوان ” دوست آخرم” که با همکاری با موسسه سینما وموسسه عشتار سارماندهی شده، ابراز کرد که صحنه ارادت زندگی کردن نزد سوری ها ومقاومت تروریسم تحمیل شده علیه آنان و ارادت شان برای ادامه نمایش هنر هفتم در تمام شور واشتیاق، تاکید می کند.

ودر پاسخ به سوال خبرنگار بخش فرهنگی سانا ضمن همایش که پس از انتهای نمایش فیلم برگزار شده که بازیگر اصلی فیلم “عبد اللطیف عبد الحمید” ومشاور درام حسن سامی ونویسنده علی وجیه وشماری از بازیگران شرکت کننده در فیلم حضور داشتند گفت: پیام از نمایش فیلم “دوست آخرم” دز ضمن شرایط سخت که در سوریه حاکم است تاکیدی بر اینکه ما هنوز هستیم پس از گذاشت 4 سال بحران و هنوز حرکت فرهنگی در کشور وجود دارد که باید آن را احساس کنییم و باید در رنج سینما شریک باشیم چون سینما قادر به مبارزه با بی عدالتی است.

ت-م

شاهد أيضاً

زخمی شدن دو کودک بر اثر انفجار مین به جا مانده از تروریست ها در حومه درعا

درعا-سانا بر اثر انفجار مین به جا مانده از تروریست ها در شهرک قرفا در …