آغاز رسیدگی به وضعیت افراد مسلح وتحت تعقیب در مناطق جدیدی در استان درعا

درعا-سانا

در ادامه اجرای توافق طراحی شده توسط دولت، روند حل و فصل اوضاع افراد مسلح، افراد تحت تعقیب و فراریان از خدمت سربازی در شهرک ناحته و روستاهای ملیحه غربی و ملیحه شرقی در حومه شمال شرق درعا از امروز آغاز شد.

خبرنگار سانا گزارش داد: از صبح امروز، تعدادی از افراد مسلح، افراد تحت تعقیب و کسانی که از خدمت سربازی متواری شده، به مرکز حل و فصل در شهرک ناحته رفتند تا اوضاع خود را حل و فصل کرده و تسلیحاتی را که با برخی از آنان بود، به ارتش تحویل دهند.

شماری از بزرگان ناحته از آغاز روند حل و فصل اوضاع در این شهرک و بازگشت امنیت و ثبات به استان ابراز خشنودی کردند.