اختتامیه روز چهارم مسابقات دوچرخه سوار جاده مسیرهای تشرین در لاذقیه

اختتامیه روز چهارم مسابقات دوچرخه سوار جاده مسیرهای تشرین در لاذقیه