15 اکتبر 1963 – خروج نیروهای فرانسوی از تونس

امروز در تاریخ

1950 – ورود نیروهای چینی به کره.

1955 – تأسیس اتحادیه رادیو کشورهای عربی.

1963 – خروج نیروهای فرانسوی از تونس.

عید ها و مناسبت ها

روز استقلال در تونس

روز معلم در برزیل