آغاز روند حل و فصل اوضاع تعدادی از افراد مسلح و تحت تعقیب در روستای نصیب حومه درعا

درعا-سانا

در چارچوب توافق حل و فصل ارائه شده توسط دولت ، عملیات حل و فصل اوضاع شمار زیادی از افراد مسلح و تحویل سلاح فردی به ارتش عربی سوریه در شهر نصیب نزدیک از مرزهای اردن  آغاز شده است.

خبرنگار سانا گفت که : تعدادی از افراد مسلح و تحت‌تعقیب و سربازان فراری از خدمت نظامی از صبح امروز به مرکز ویژه حل‌وفصل که در روستای الصنمین افتتاح شده است آمدند تا اوضاع خود را حل و فصل کرده و تسلیحاتی را که با برخی از آنان بود، به ارتشعربی سوریه  تحویل دهند.

استان درعا طی هفته های گذشته شاهد عملیات رسیدگی در محله درعا البلد و روستای الیادوده و شهرک مزیریب و شهر طفس و شهرک تل شهاب و روستاها و شهرک های حوض الیرموک در حومه شمالی غربی و شهرهای نوی و جاسم بود.