قیام مسیح.. کنسرت ارکسترال در 6 زبان در حقیقت قیام سوریه

دمشق-سانا55

گروه موسیقی “الفرح” به رهبری دکتر حبیب سلیمان و ارکستر اورفیوس به رهبری اندریه معلولی، یک کنسرت ارکسترال با عنوان ” قیام مسیح.. در حقیقت قیام سوریه” را در مرکز اپرای دمشق برگزار کردند.

در این کنسرت ترانه های هفته مقدس مسیحی  در 6 زبان ارائه شده است.555

الیاس زحلاوی بنیانگذار گروه موسیقی “الفرح” به خبرگزاری سانا تصریح کرد که ما در این روزها به مناسبت هفته رنج های مسیح و قیامت وی جشن می گیرم و می گوییم “مسیح برخاست” و همانطور که مسیح پس از مردن برخاست، سوریه هم بعد از این سختی ها دوباره خواهد برخاست.

م.خ