تاکید ایران بر موضع خود در حمایت از لبنان

بيروت – سانا

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران بر موضع کشورش در حمایت از لبنان تاکید کرد.

وزیر امور خارجه ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی در پایان سفرش به لبنان گفت: ایران به احترام به حاکمیت ملی لبنان قائل است و برای حمایت آن از طریق همکاری ها بین دو دولت در زمینه های مختلف تمایل دارد.

وزیر حسین امیرعبداللهیان ضمن اشاره به ادامه ارسال فرآوردهای نفتی به لبنان از آمادگی کشورش برای کمک از سریق سرمایه گذاری ایرانی یا لبنانی جهت ایجاد دو کارخانه تولید برق خبر داد.

وی همچنین آمادگی کشورش را برای تامین دارو و غذا و اقلام دارویی مورد نیاز لبنان اعلام کرد.

غیاث