برای دومین روز … وضعیت ده ها فرد مسلح و تحت تعقیب در الصنمین در حومه درعا رسیدگی می شود

درعا – سانا

برای دومین روز متوالی روند رسیدگی به وضعیت افراد مسلح و تحت تعقیب و فراریان از خدمت سربازی و تحویل سلاح به ارتش عربی سوریه در شهر الصنمین و حومه آن در حومه شمالی درعا ادامه دارد.

خبرنگار سانا در درعا اظهار داشت: مقامات ذیصلاح با همکاری واحدهای ارتش وبا حضور تعدادی از چهره های منطقه امروز به عملیات رسیدگی به وضعیت تعدادی از افراد مسلح و تحت تعقیب و فراریان از خدمت سربازی در شهر الصنمین و اطراف آن براساس مفاد توافق رسیدگی که توسط دولت سوریه طراحی شد ادامه می دهند.

استان درعا طی هفته های گذشته شاهد عملیات رسیدگی در محله درعا البلد و روستای الیادوده و شهرک مزیریب و شهر طفس و شهرک تل شهاب و روستاها و شهرک های حوض الیرموک در حومه شمالی غربی و شهرهای نوی و جاسم بود.