مهندس عرنوس به استانداران: اجرای برنامه های دولت برای توسعه و پیگیری نیازهای زندگی شهروندان

دمشق – سانا

مهندس حسین عرنوس نخست وزیر بر پیگیری مسائل شهروندان و نیازهای آنان و ارائه همه چیز لازم برای توسعه واقعیت های خدماتی و توسعه ای در استان ها با توجه به توانایی های موجود تاکید کرد.

نخست وزیر امروز ریاست نشست استانداران را برعهده گرفت و در این نشست بر ضرورت اجرای برنامه های دولت برای توسعه و پیگیری مستقیم پروژه های در حال اجرا در بخش خدمات و توسعه ای تاکید نمود.

نخست وزیر همچنین به لزوم تشویق به تأسیس شرکتهای خرد، کوچک و متوسط درپرتو تسهیلات ارائه شده توسط دولت که به شهروندان کمک می کند تا پروژه های خود را ایجاد کنند و فرصت های شغلی بیشتری را نیز فراهم می کند.

مهندس حسین عرنوس نیز به ضرورت کنترل توزیع فرآوردهای نفتی و افزایش مقادیر گازوئیل اختصاص داده شد به بخش کشاورزی و گرمایش منازل اشاره کرد.