اعطای 5 مجوز سرمایه گذاری طبق قانون سرمایه گذاری جدید شماره 18

دمشق – سانا

نهادهای دولتی اقدامات متعددی برای تشویق به سرمایه گذاری در سوریه و جذب سرمایه گذاران انجام می دهند.

قانون سرمایه گذاری جدید شماره “18” تسهیلات عالی و معافیت های مالیاتی و گمرکی برای صاحبان پروژه ها و تاسیسات صنعتی و صنایع دستی در نظر گرفته است که خودکفایی را تامین می کند و هزینه واردات را درپرتو شرایط اقدامات تحمیلی اقتصادی اجباری کاهش می دهد.

مدیرکل اداره سرمایه گذاری سوریه در باره پروژه های تصویب شده در شورای عالی سرمایه گذاری براساس قانون جدید اعلام کرد: 5 مجوز سرمایه گذاری اعطا شد از جمله مجوز سرمایه گذاری موقت شماره 5 تاریخ 26/9/2021 برای پروژه صنعت داروهای سرطانی بخش بهداشت در شهر صنعتی عدرا با ظرفیت تولید سالانه 200 میلیون داروی سرطانی.

وی افزود: همچنین 3 مجوز سرمایه گذاری موقت شماره 2 ، 3 و 4 در 23 اوت 2021 در بخش برق و انرژی های تجدیدپذیر برای دو پروژه تولید برق با استفاده از پنل های خورشیدی در شهر صنعتی حسیاء با ظرفیت تولید سالانه 10 مگاوات برای پروژه اول و 5 مگاوات برای پروژه دوم  و ظرفیت تولید پروژه سوم بین 50 تا 100 مگاوات است که شبکه برق را تقویت خواهد کرد.