آغاز روند رسیدگی به وضعیت شماری از افراد مسلح و تحت تعقیب و تحویل سلاح به ارتش عربی سوریه در تعدادی از روستاها و شهرک های حومه درعا

درعا-سانا

روند رسیدگی به وضعیت شماری از افراد مسلح و تحت تعقیب و فراریان از خدمت سربازی و تحویل سلاح به ارتش عربی سوریه تعدادی از روستاها و شهرک های منطقه حوض الیرموک در حومه غربی درعا  براساس توافق حل و فصل طراحی شده توسط دولت از امروز آغاز شده است

خبرنگار  سانا گفت که  ده ها از افراد مسلح و تحت‌تعقیب و سربازان فراری از خدمت نظامی  از روستاها و شهرک های الشجره  ،  القصیر ،  عابدین ،  نافعه ، جمله ، بیت آره و کویا   در منطقه حوض الیرموک صبح امروز با حضور در مرکز ویژه حل‌وفصل که در روستای الشجره  در منطقه حوض الیرموک  در ریف غربی درعا افتتاح شده است روند حل‌وفصل و تحویل سلاح‌های خود به ارتش عربی سوریه را طبق توافقی که پیش از این صورت گرفته بود آغاز کردند.”.

این عملیات به عنوان بخشی از اجرای توافقنامه آتش بس میان ارتش عربی سوریه و عناصر مسلح شهر درعا البلد انجام شد.