شماره جدید از مجله “هفته ادبی” صادر شد و پیامدهای تجاوز به یمن مورد بحث قرار می دهد

دمشق-سانا

شماره جدید روزنامه هفتگی “هفته ادبی” شامل مقالات سیاسی وفکری که پیامدهای تجاوز به یمن بررسی می کند ومطالعات انتقادی وادبی به علاوه بر برخی قصیده های شعر وداستان های کوتاه وخوانش برخی کتاب های ادبی می باشد.

در صفحه اول دکتر حسین جمعه مقاله نوشت به عنوان “در تمام گستاخی … یمن نمونه..” ودر این مقاله بیان داشت که چطور هواپیماهای سعودی عملیات نظامی در یمن انجام دادند وبه دشمن تاریخی عرب توجه نکردند بلکه در نخستین بار دنبال بمباران مواضع نظامی یمنی بوده واین بدین معنی است که اسلحه که مقامات امریکایی وغرب به عربستان وامثال آن ارائه کردند نشانه هر کسی که برضد منافع امریکا ورژیم صهیونستی در منطقه عمل می کند، می گیرند.

در زاویه کلمات سردبیر دکتر نزار بنی مرجه مقاله نوشت به عنوان “جوانمردی به طعم امریکایی وصهیونیستی” گفت که زمان تجاوز علیه کشور برادر یمن که به چند ساعت پیش از برگزاری نشست بدبخت اجلاس عرب در شرم الشیخ انجام شده، به طور آشکار بر توطئه امریکایی-صهیونیستی-خلیجی دلالت دارد پس از شکست پول خلیجی در تامین پوشش بین المللی برای قانونی کردن تجاوز امریکایی -صهیونیستی- خلیجی علیه سوریه است.

ت-م

شاهد أيضاً

زخمی شدن دو کودک بر اثر انفجار مین به جا مانده از تروریست ها در حومه درعا

درعا-سانا بر اثر انفجار مین به جا مانده از تروریست ها در شهرک قرفا در …