تأکید شورای وزیران بر بهبود وضعیت برق و تامین نیازهای بخش کشاورزی

دمشق – سانا

شورای وزیران بر اهمیت انجام اقدامات بیشتر برای بهبود بخشیدن وضعیت بخش برق در فصل زمستان آینده و اتمام بازسازی نیروگاه های تولید و افزایش مقادیر گاز استخراج شده و استفاده از آن به بهترین شکل ممکن همزمان با افزایش استفاده از انرژی جایگزین تاکید کرد.

شورای وزیران در نشست هفتگی خود به ریاست مهندس حسین عرنوس نخست وزیر از همه نهاد های ذیصلاح خواست تا همه اقدامات لازم برای جلوگیری از جنگل زدایی انجام دهند.

نخست وزیر مهندس حسین عرنوس در این نشست بر اهمیت گسترش تجربه بازارهای مردمی و خرید محصولات کشاورزی و غذایی از تولیدکنندگان و فروش مستقیم آنها به مصرف کننده با قیمت های مناسب تاکید نمود.

شورای وزیران همچنین با چاب 17 میلیون و 900 هزار کتاب درسی برای سال تحصیلی 2021-2022 موافقت کرد.

غیاث