رنج روزانه دانش آموزان حسکه به دلیل تسلط شبه نظامیان (قسد) بر مدارس خود

حسکه-سانا

تسلط شبه نظامیان (قسد) مورد حمایت آمریکا بر مدارس حسکه اثر منفی را بر روند آموزشی در مدارس دولتی استان داشته است.

از جمله مهمترین مشکلاتی که دانش آموزان حسکه با آن مواجه هستند، عبارتند از: فاصله زیاد تا مدرسه و ازدحام و شلوغی در کلاس ها.

خانم الهام صورخان، مدیر آموزش و پرورش حسکه در اظهارات خود به خبرنگار سانا گفت: شبه نظامیان (قسد) مدارس دولتی در شهرهای حسکه و قامشلی را به تصرف خود درآوردند و کادر آموزشی را اخراج و هزاران دانش ‌آموز را از حق تحصیل محروم کرده اند.

صورخان توضیح داد: شبه نظامیان مذکور اکثر مدارس استان حسکه را تحت تصرف خود در آورده و با هدف تحمیل کردن گرایش‌ها و افکار جدایی طلبانه از طریق گنجاندن دروس غیررسمی و غیرقانونی کنترل آن‌ها را به دست گرفته اند. 

وی با اشاره به مخالفت مردم حسکه با اقدامات شبه نظامیان (قسد) افزود: این شبه نظامیان در راستای نقض قوانین بین المللی 2000 مدرسه از مجموع 197 مدرسه برای مقاطع مختلف تحصیلی در این استان را تحت تصرف خود در آوردند. آنها نیز برخی از این مدارس را به پایگاه های نظامی خود مبدل کرده اند.

صورخان با اشاره به اقدامات اداره آموزش و پرورش برای پذیرش بیشترین تعداد دانش آموزان، افزود: این اقدامات شامل بازگشت به آموزش دانش آموزان در دو نوبت، استفاده از برنامه های درسی “B”، خودآموزی، تبدیل خانه ها به مدرسه، استفاده از ساختمان های دولتی برای آموزش دانش آموزان، و نیز تجهیز مدارس به کلاس های پیش ساخته درس است.

لینا