امروز در تاریخ..8سپتامبر1944/ شهر لندن برای اولین بار در جنگ جهانی دوم توسط موشک (V2) بمباران شد

دمشق-سانا

1941 / محاصره لنینگراد توسط نازی ها

1991 / اعلام  استقلال جمهوری مقدونیه از یوگسلاوی 

1943 / ایتالیا تسلیم بدون قید و شرط خود را در جنگ جهانی دوم اعلام کرد

1944/ شهر لندن برای اولین بار در جنگ جهانی دوم توسط موشک (V2) بمباران شد

1830 / فردریک میسترال ، نویسنده و شاعر فرانسوی،متولدشد

1918 / درک هارولد بارتون ، شیمیدان انگلیسی،متولدشد

1894 / هرمان فون هلمولتز ، فیزیکدان آلمانی،از دنیا رفت

1980 / ویلارد لیبی ، شیمی دان آمریکایی،از دنیا رفت