حمله جدیدی نیروهای اشغالگر ترکیه به روستاهای حومه حسکه

حسکه-سانا

نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران تروریست آنها مجددا منازل و املاک شهروندان در روستاها و شهرک های آمن در حومه حسکه را مورد حملات خمپاره ای قرار دادند.

منابع محلی به خبرنگار سانا گفتند: نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران تروریست آنها امروز 5 روستا را در منطقه تل تمر در حومه شمال غرب حسکه هدف قرار دادند.

منابع مذکور توضیح دادند: اشغالگران ترکیه روستاهای الدشیشه، تل لبن، ام الخیر، الکوزلیه و طویله الوکاع را هدف حملات خمپاره ای سنگین قرار دادند. این حملات موجب وقوع خسارات مادی شد.