آتش زدن مراتع شهرک بیر عجم در حومه قنیطره توسط نیروهای اشغالگر اسرائیلی

قنیطره-سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی اقدام به آتش زدن مراتع شهرک بیر عجم در حومه جنوب غرب قنیطره، کردند. 

این آتش سوزی با تلاش آتش نشانان و عناصر اداره مراتع در اداره کشاورزی این استان، کاملا مهار شد.

خبرنگار سانا در قنیطره گزارش داد: بمب هــای نوری که بعد از نیمه شب نیروهای اشغالگر شــلیک کرده منجر به آتش سوزی گسترده در مراتع  نزدیک به سیم خاردار مرزی شــد.

محمد سامیه رئیس آتش نشانان قنیطره توضیح داد: این آتش سوزی منجر به تخریب /8/ دونوم از مراتع واقع در شرق نوار سیم خاردار شهرک بیر عجم شده است.

وی خاطرنشان کرد: با حضور سریع آتش نشانان و عناصر اداره مراتع این استان، آتش سوزی مهار و از سرایت به بخش‌های دیگر جلوگیری به عمل آمد.

رئیس آتش نشانان قنیطره گفت: در چنین مواقعی از سال، نیروهای اشغالگر در امتداد خط آتش بس عمدا آتش سوزی ایجاد کرده که به محیط زیست و درختان مرتعی آسیب می رسد.