تصاویری از مسابقات تنیس روی میز دوره بازیهای جریح الوطن (مجروح میهن) / ورزشگاه الاسد در لاذقیه