حملات خمپاره ای نیروهای اشغالگر ترکیه به روستاهای حومه حسکه

حسکه-سانا

نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران تروریست آنها مجددا منازل و املاک شهروندان در روستاها و شهرک های آمن در حومه حسکه را مورد حملات خمپاره ای قرار دادند.

منابع محلی در حومه حسکه به خبرنگار سانا گفتند: نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران تروریست آنها صبح امروز 8 روستا را در اطراف شهرک های ابوراسین و تل الورد هدف قرار دادند.

منابع مذکور توضیح دادند: اشغالگران ترکیه روستاهای تل حرمل، الربیعات، خربه الشعیر، النویحات، تل الورد، الدرداره، تل اللبن و الکوزلیه را هدف حملات خمپاره ای سنگین قرار دادند. این حملات موجب وقوع خسارات مادی شد.