فیلم “توپ امیدی” جایزه دوم را در جشن سینمای “پرستیژ” در آمریکا گرفت

دمشق-سانا555

فیلم سوری “توپ امیدی” از تألیف و به کارگردانی میار النوری است، جایزه دوم را در جشن سینمای “پرستیژ” در آمریکا گرفت.

این فیلم بحران سوریه را مشابه یک بازی فوتبال بین دو تیم تصویر می کند.

بازیگران این فیلم عبارتند از: عباس النوری، جهاد سعد، شکران مرتجی، نزار ابو حجر و ریمی سرمینی.

این اولین فیلم برای میار است. میار در آغاز گرافیک را در لندن درس خواند سپس به آمریکا سفر کرد و در آنجا سینما را درس خواند.

م.خ