اثیل حمدان در جشنواره موسیقی باروک در ایتالیا 12 ژوئن کنونی را مشارکت می کند

بالیرمو– سانا
نوازنده ویولنسال اثیل حمدان را در جشنواره موسیقی باروک که در شهر بالیرمو ایتالیای در دوازدهم ماه جاری برگزار خواهد شد, با یک بازی سولو شرکت می کند.
حمدان در اولين مشاركت خود در اين جشنواره بازي سولو بدون همراهي پیانو که در آن شش قطعه های موسیقی از دوره های مختلف در آکادمی موسیقی بالیرمو را ارائه خواهد داد.
حمدان در مصاحبه به سانا گفت که این مشارکت در این جشنواره با دعوت از مدیر جشنواره می باشد واین یک فرصت خوب برای تعریف عموم مردم ایتالیا به سطح موسیقی نوازنده سوری وتوانایی خود در ارائۀ سخترین انواع موسیقای جهان می باشد.
نیرمین خلیل، هانی طعمه