وزارت رسانه ای و خبرگزاری سانا :شهیدی عجیب خبرنگار جنگی  سانا  به خدا پیوست

دمشق-سانا

وزارت رسانه ای و خبرگزاری جمهوری عربی سوریه سانا خبر دادند : خبرنگار جنگی  شهیدی عجیب بر اثر بیماری غیر قابل درمان از دنیا رفت .

مرحوم شهیدی عجیب تولد روستای نهر البارد در حماه و از آغاز جنگ تروریستی علیه سوریه به عنوان خبرنگار جنگی کار کرده است و ارتش عربی سوریه  به همه جبهه های جنگی همراهی کرد و هزاران ماده مطبوعاتی از جمله مقالات ، اخبار و ویدئوها در اختیار خبرگزاری  قرار داد

مرحوم شهیدی عجیب  تا آخرین روزهای عمر خویش و با وجود بیماری غیرقابل درمان به فعالیت های خبرنگاری ادامه داد..

کارمندان شاغل در  وزارت رسانه ای و خبرگزاری  سانا به خویشاوندان وفامیلان وی را تسلیت گفتند .