رئیس جمهور  بشار اسد قانون حقوق کودکان را صادر کرد

دمشق – سانا 

رئیس جمهوری بشار اسد امروز قانون شماره 21 سال 2021  مربوط به حقوق کودک  را صادر کرد

هدف از این قانون افزایش نقش نهادهای خاص و عام دولت در محافظت از کودکان ، تامین محیط سالم برای پرورش و تربیت  آنها  و همچنین ارتقای سطح علمی فرهنگی روانی و اجتماعی کودکان است تا از این امکانات کودکان بتوانند در زمینه های مختلف رشد وتوسعه سهیم شود .