الخطيب: مقاومت حصار و محافظ لبنان و ضامن ثبات و بقای آن است

بيروت-سانا

«شیخ علی الخطیب» نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان تاکید کرد که اگر فداکاری‌های مقاومت و ایستادگی ملت آن و حمایت همپیمانانش نبود موجودیت لبنان پایان میافت.

وی در سخنرانی خود ادامه داد: مقاومت حصار و محافظ لبنان و ضامن ثبات و بقای آن است و سلاح مقاومت محافظت از کرامت لبنان و حقوق آن و نیز ملت این کشور را تضمین می‌کند و اراضی لبنان را از شر تروریسم صهیونیستی و تکفیری نجات داد.

وی در ادامه گفت: واکنش قهرمانانه مردان مقاومت در پاسخ به دشمن آمادگی، کارآمدی و توانایی مقاومت در مهار تجاوزات را نشان می‌دهد و تاکید می‌کند که مقاومت تضمینی برای محافظت از لبنان و جلوگیری از هرگونه تجاوز به آن است. همچنین این امر ثابت می‌کند که مقاومت بیشتر از هر طرف دیگری به امنیت همه لبنانی‌ها و ثبات کشور اهمیت می‌دهد.

شیخ علی الخطیب افزود که: قدرت‌های استعماری که دارای ایدئولوژی استکباری هستند و با شعارهای دروغین به ظلم و ستم علیه ملت‌ها ادامه میدهند، و فتنه و توطئه‌ها برای تجزیه منطقه را ایجاد میکنند.