رئیس افتخاری اتحادیه سوارکاری: سوارکار در حالی به مدت چهار سال تمرین کرده که در یک دقیقه در زمین بازی رقابت می کند-ویدئو

دمشق-سانا

از سال ها پیش تا کنون هم، سوارکاران سوریه با حضور درخشش در مسابقات بین المللی، به پیروزی هايی دست یافته و پرچم سوریه را در مياديين بين المللی برافراشته اند.

خانم منال اسد سوارکار و رئیس افتخاری اتحادیه سوارکاری در گفتگو با سانا درباره مشارکت احمد حمشو سوار کار سوری در المپیک توکیو و خروج او از این مسابقات، گفت: سوارکار احمد حمشو یک سوارکار برجسته است.. اما پس از زخمی شدن اسبش، با یک مادیان قرضی در المپیک شرکت کرد و سوارکار معمولا برای تمرین روی اسب جدیدی به یک دوره زمانی نیاز دارد و علاوه بر اینکه این مادیان قرضی در سطح المپیک نبود.

وی عنوان کرد: سوارکاری یکی از سخت ترین ورزش ها است زیرا سوارکار به مدت چهار سال تمرین کرده و تنها در یک دقیقه در زمین بازی رقابت می کند.

رئیس افتخاری اتحادیه سوارکاری در پایان اظهار داشت: اگرچه اسب های ما با اسب های دیگر کشورها مطابقت نداشته باشند که بسیار گران قیمت هستند، اما سوارکان سوری برجسته و مورد توجه مربیان خارجی بوده و هستند.

لینا