ربوده شدن دو غیرنظامی از منطقه عفرین توسط اشغالگران ترکیه

حلب-سانا

نیروهای اشغالگر ترکیه و گروه های تروریستی مزدور آنها، حملات خود را علیه غیرنظامیان در مناطق تحت اشغال در حومه حلب ادامه دادند و دو غیرنظامی را ربودند.

منابع محلی در حومه شمالی حلب به سانا گزارش دادند: نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران تروریست آنها به شهروندان در روستای شوربه در عفرین یورش بردند و یک پدر و پسرش را ربودند و با خود به مکانی نامشخص بردند.